Tarieven

De nota van Tandeelkundig Centrum Koraalzwam is opgebouwd uit de verschillende verrichtingen die tijdens de behandeling hebben plaatsgevonden. Achter iedere verrichting staat een code. Aan die code is een tarief gekoppeld dat door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) is vastgesteld. 

Wil je weten of je in aanmerking komt voor een vergoeding door de zorgverzekeraar? Doordat wij zijn aangesloten bij Zorgsom, kunnen wij in de behandelkamer al direct nakijken of het voorgestelde behandelplan (gedeeltelijk) wordt vergoed.