Tarieven

De tarieven van tandartsen en mondhygiënisten worden landelijk door Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA) vastgesteld en vindt u via deze link.

 

Tandtechniek

Voor het vervaardigen van werkstukken buiten de mond, zoals kronen, bruggen, bitjes of protheses, worden er in de meeste gevallen, naast de tandartskosten, techniekkosten in rekening gebracht. De techniekkosten van tandtechniek in eigen beheer vindt u hier. De techniekkosten van externe tandtechnische labs kunt u desgewenst bij uw behandelaar opvragen.

 

Niet nagekomen afspraak

Indien u een afspraak niet of niet tijdig (uiterlijk 24 uur) van tevoren heeft afgezegd, kan de vrijgevallen tijd in rekening worden gebracht. Dit kan tot een bedrag van 100% van de voorgenomen behandeling zijn. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat in de gereserveerde tijd geen andere patiënten konden worden behandeld. Per situatie wordt er naar alle redelijkheid gekeken naar de hoogte van dit bedrag.