Mondzorg voor ouderen

Het is nooit te laat voor een mooi en gezond gebit

Nederland vergrijst. Het aantal ouderen dat (gedeeltelijk) nog eigen tanden en kiezen heeft, zal daardoor ook toenemen. Bovendien is het beleid erop gericht om senioren langer thuis te laten wonen. Dat betekent dat steeds meer ouderen bij de tandarts uit het zicht verdwijnen, terwijl de mondzorg voor deze leeftijdsgroep juist méér aandacht vergt. Wij vinden het belangrijk om problemen vroegtijdig te signaleren en om deze doelgroep de benodigde gespecialiseerde mondzorg te bieden.

Naarmate je ouder wordt, raak je vaak meer afhankelijk van goede zorg. Sommige ouderen zijn lichamelijk of psychisch niet meer in staat om regelmatig de tandarts of protheticus te bezoeken, waardoor hun gebitssituatie snel verslechtert. Bovendien staan de zorginstellingen financieel onder druk, waardoor mondzorg vaak geen prioriteit krijgt. Tegelijkertijd toont onderzoek aan dat mondaandoeningen de kwaliteit van leven op verschillende manieren negatief beïnvloeden.

Wij kunnen deze kwetsbare doelgroep op maat bedienen, waarbij wij ons richten op preventieve mondzorg.