Huisregels

Om een veilige en fijne sfeer in onze praktijk te kunnen waarborgen, zijn de volgende huisregels van toepassing in onze praktijk:

  • Behandeling vindt uitsluitend plaats op afspraak.
  • Afspraken kunnen telefonisch of aan de balie worden ingepland.
  • Het afzeggen en/of afzeggen van een afspraak dient uiterlijk 1 werkdag (24 uur) van te voren aan ons doorgegeven te worden; dit kan uitsluitend telefonisch.
  • U bent zelf verantwoordelijk voor uw ingeplande afspraak. Onze herinnering per email en/of sms is een extra service. Hier kunnen geen rechten aan ontleend worden.
  • Bij het niet nakomen van een afspraak zonder bericht of het niet tijdig afzeggen wordt de gereserveerde stoeltijd in rekening gebracht.
  • Wijzigingen in (e-mail)adres, telefoonnummer, gezondheid, medicatie, etcetera, dient u zelf aan ons door te geven.
  • U volgt de instructies van het personeel op.