COVID-19 (Coronavirus)

COVID-19 (Coronavirus)

COVID-19 (Coronavirus)

Beste patiënt,

De eerste hectische weken van de Corona-crisis liggen inmiddels achter ons. Binnen onze samenwerking van TCA-tandartspraktijken hebben wij die periode benut om duidelijkheid te verkrijgen over de impact van het virus en de gewenste maatregelen binnen onze praktijken. Nu we, op aangeven van het kabinet, toeleven naar een geleidelijke hervatting van het dagelijkse leven, gaan wij de praktijk weer openstellen voor veilige, reguliere mondzorg. Dat is goed nieuws, waarvoor wij echter wel een beroep doen op uw medewerking, en soms ook uw geduld.

Op advies van onze beroepsverenigingen hebben wij in de afgelopen weken alleen noodgevallen behandeld. Nu is het moment aangebroken waarop niet alleen de acute klachten, maar ook de controles en uitgestelde behandelingen weer ingepland kunnen worden. Om die inhaalslag in goede banen te leiden, starten onze medewerkers vanaf vandaag met de planning. Zij nemen te zijner tijd contact met u op om een afspraak te maken. U hoeft dus niet zelf te bellen, behalve wanneer u dringende klachten hebt.

Als tandheelkundig professionals zijn wij opgeleid om te werken met mensen die een infectie hebben. Dat betekent dat wij altijd al strenge maatregelen treffen op het gebied van infectiepreventie en hygiëne om een veilige behandeling te kunnen uitvoeren. Die maatregelen hebben wij in het licht van de Corona-crisis zelfs nog verder aangescherpt, zodat wij u veilig kunnen ontvangen in onze praktijken. Vanaf 22 april gelden deze aanvullende regels in al onze praktijken:

  • Wij respecteren de 1,5-meter-grens in onze praktijken, onder meer met een aangegeven looproute en een beperkt aantal patiënten in de wachtkamer. Om die reden vragen wij u om zoveel mogelijk alleen te komen (en anders 1 kind, 1 ouder)
  • Wij hanteren langere openingstijden om afspraken te kunnen spreiden en de achterstanden zo snel mogelijk weg te werken.
  • De behandelruimtes en de praktijk worden extra schoongemaakt, ook tussentijds.
  • We vragen iedereen om de handen te reinigen met zeep en de aanwezige desinfectiegel te gebruiken.
  • Bij het maken van de afspraak informeren wij naar uw gezondheidstoestand, zodat wij indien nodig passende maatregelen kunnen nemen. In sommige praktijken meten wij voor alle zekerheid uw temperatuur met een voorhoofdthermometer.

Wanneer iedereen zich aan deze regels houdt, kunnen wij zowel voor u als voor onze medewerkers de veiligheid garanderen. Een goede mondgezondheid duldt geen uitstel, dus laten wij er samen aan werken om dit weer voor iedereen mogelijk te maken.

Met dank voor uw begrip, en graag tot ziens in de praktijk.

Met vriendelijke groet, 

Het team van Tandheelkundig Centrum Koraalzwam